Loonadministratie

Bent u directeur-grootaandeelhouder, heeft u personeel in dienst of heeft u plannen om dit te gaan doen? Dan verzorgen wij graag de loonadministratie voor u.

Onze dienstverlening bestaat daarbij uit diverse aspecten zoals o.a.:

  • Bijhouden van de periodieke loonadministratie en het genereren van loonstroken;
  • Opstellen en indienen van aangiftes loonbelasting bij de belastingdienst;
  • Aanmelden van personeelsleden bij pensioenregelingen;
  • Opstellen van contracten en arbeidsovereenkomsten;
  • Juridische advisering en ondersteuning op deze gebieden.

Het veilig uitwisselen van vertrouwelijke loongegevens is uitermate belangrijk, zeker op het gebied van privacy. Daarom adviseren wij u de loonstroken via een online portal ter beschikking te stellen aan uw personeelsleden. Wij kunnen deze service aanbieden via Unit4 Personeel en Salaris Online.

Heeft u behoefte om het personeelsproces verder te automatiseren en professionaliseren (denk bijvoorbeeld aan het digitaal indienen en autoriseren van verlofaanvragen en kostendeclaraties)? Informeer dan bij ons naar de mogelijkheden om dit naar uw wens in te richten!