Stage

Stageopdracht accountancy

Een stageopdracht tijdens de studie accountancy is het moment dat je daadwerkelijk kennis gaat maken met de praktijkwereld van de accountancy. Je hebt al een hoop geleerd over het vakgebied maar hoe is het nu om daadwerkelijk een werkdag te beleven binnen de accountancy? En wat zijn de werkzaamheden die gedurende het jaar allemaal gedaan worden? Kan ik mijn opgedane kennis al toepassen? Hoe is het om samen te werken met ervaren collega's?

Een hoop vragen die allemaal beantwoord kunnen worden tijdens een stage. Een stage bij ons betekent dat je binnen een relatief klein team kan meedraaien. Dat je samen met 1 of meer collega's werkzaamheden verricht die horen bij de dagelijkse gang van zaken op een accountantskantoor. Je krijgt de ruimte om te laten zien wat je reeds kan en uiteraard ook de nodige ondersteuning om de opgedane kennis om te zetten in praktijkervaring.

Als je dus op zoek bent naar een geschikte stageplaats binnen een gemoedelijke werkomgeving, aarzel dan niet en neem contact op met jimmy@vanvoren.nl

We zien uit naar een mooie samenwerking en wie weet wat de toekomst vervolgens nog brengt!

Update:

Sinds eind september 2023 zijn we door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf conform artikel 1.5.3, lid 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning zijn we bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. We kunnen nu dus zowel MBO- als HBO-studenten begeleiden en daar zijn we uiteraard blij mee!