Disclaimer

Disclaimer Accountantskantoor Van Voren B.V.

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vanvoren.nl.

Elektronische communicatie

U kunt ons op verschillende manieren bereiken. Onder meer via het contactformulier op de website en per email. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Informatie op de website

Wij bieden de informatie op onze website en nieuwsberichten aan als een vorm van algemene informatie. Deze verstrekte informatie dient daarom niet te worden beschouwd als specifiek advies voor een individuele situatie of cliënt. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid. Wij adviseren daarom altijd contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat u op basis van de informatie, de uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij publicaties op onze website. Dit betekent echter niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Accountantskantoor Van Voren B.V. niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door ons uitgesloten.

Beeldmateriaal

Wij doen ons best om alle bronnen van tekst- en fotomateriaal te achterhalen en van een referentie te voorzien. Mochten er desondanks wijzigingen of aanvullingen nodig zijn, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons.

 

Accountantskantoor Van Voren B.V.